Stadekort   År:                                  
                  Hjørring Amts Biavlerforening
                                               
Bigård: Stadetype: Stade nr.:
Dronning År:       Mærket:        Race:                    
Gemyt:   Meget rolige     Rolige       Irritable     Aggressive      
Udrensningsevne:   Meget god   Ret god       God   Ringe     Ingen  
Dato Styrke Yngel Dr. Bemærkninger/Indgreb.
        Æg La Fs set